Акашови записи

100.00лв.

Описание

Работа с Акашови записи

Акаша е санскритска дума, която означава „небе“, „космос“ или „етер“. За по-лесно разбиране много хора описват Акашовите записи метафорично като библиотека.

Акашовите записи са база данни за всяка дума, мисъл или действие, които се съхраняват в кодиран и енергиен вид в нефизическото ниво на съществуване. Те съдържат информацията за всяка една душа или същество във Вселената. Записите се обновяват постоянно, с всяка нова мисъл, дума или действие, което душите и съществата правят. Следователно Акашовите записи съдържат енергийните отпечатъци, относно произхода и пътуването на всяка една душа, през всичките й животи. Те свързват всички нас един с друг.
 
Продължителност: 60 мин.
 

Какво правим по време на сесията:

 
1. Задавате 3 ваши въпроса на които търсите отговори
 
2 .Получавате нужната информация от полето на Акаша
 
3. Правим анализ на информацията и стигаме до осъзнавания 
 
4. Работим с внедрявания
 
5. Получавате си отговорите и информацията, тя остава за вас за да си я четете при нужда
 
6. Чувствате се уникално, заредени и щастливи, готови да създадете вашата нова реалност
 

А ти готов ли си да получиш отговорите които отдавна търсиш?

 
Ако отговорът е ДА
 
Запиши си сесия с мен през полето на Акаша
 
С обич и благодарност💕
 
Деница Владимирова
 
Тета практик и констелатор