Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: сайта на Тета лечение с Дени Владимирова

С настоящото уведомявам/е, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.